Andeutdrivning

| | 0 Comments

Den moderna människan fäster ingen vikt vid sådant som förbannelser och välsignelser, det är hen allt för “smart” för, inte desto mindre förföljs vi av förbannelsernas konsekvenser. Den rationella människan talar om tur och otur men söker inte efter några svar på sina upplevelser i ockulta fenomen. Murphys lag har fått ersätta förbannelserna som förklaring. För den som vill fördjupa sig i fenomenet och tar ondskan på allvar är Bibeln en tillförlitlig källa. Tvärtemot vad man kanske kan tro så är skriften fylld av beskrivningen av ockulta fenomen som telepati, levitering, ande-frammaning, demoner, änglar, drömtydning, välsignelser och förbannelser och det är även i Bibeln man hittar lösningen på problemet om man själv drabbats av ondskans andemakter. Att människan rationaliserat bort ockulta fenomen ur sitt medvetna förhindrar inte att demoner, änglar och andemakter finns mitt bland oss.

Den moderna människan sätter sin tillit till vetenskapen och har framförallt blivit för fåfäng och narcissistisk för att överhuvudtaget fästa någon vikt vid något annat än sig själv. Hon fascineras inte längre av världens och universums skapelse utan fascineras mest av sina egna selfies. Det finns ingen som gläds så mycket över denna självupptagenhet än Satan som i en självupptagen värld kan verka fritt. Vi ser det på hur världen blir alltmer kaotisk. Ondskan och narcissismen upphöjs och hyllas och man fascineras av ockulta fenomen men mer som underhållning än verklighet. Barn och ungdomar roar sig med att “leka” anden i glaset men vet inte vilka krafter de leker med. I Enochs bok beskrivs hur djävulens änglar i tidens begynnelse fängslades i jordens inre – och kanske befrias de just genom “oskyldiga” lekar som anden i glaset.

Djävulen

I Bibelns tredje kapitel står det om att “ormen var det listigaste djur som Herren vår Gud hade gjort”. Av det kan man dra slutsatsen att Gud har skapat Djävulen. Man kan också läsa om hur Djävulens fallna änglar skaffade barn med människornas kvinnor. Det kan betyda att det faktiskt finns två olika människotyper på jorden idag; onda och goda. Det skulle i så fall kunna vara den logiska förklaringen till att ondskan i världen är så stor. I Bibeln talas det om “rättfärdiga” människor och “ogudaktiga”. Även om man själv tror att det är myt och saga så kan man inte förneka att ondskan och dess konsekvenser är mycket verkliga. Vad som kan vara svårt att förstå är varför människan väljer att vara ond. Den enda logiska förklaringen till det är; Satan – även kallad Djävulen.

Andar

Men vad gör man om man själv upplever sig drabbad av osedvanligt mycket motgångar och stor “otur”? Om man inte tror på ondskans andemakter så kan man ju helt enkelt låta sig nöja med att acceptera att man är född under en olycklig stjärna. Men – om man förstår att andevärlden är lika verklig, kanske mer verklig, än den materiella verkligheten så kan man driva ut de onda andemakterna som ställer till oredan i ens liv. I Bibeln talar man om rent och orent, vad man syftar på är andevärldens inflytande. Det finns bara en Helig och ren ande; Den Helige Ande – men det finns oändligt många orena andar. Vad man som människa behöver göra är att ta den andliga världen på allvar och hålla de orena andarna ute ur sitt liv.

Rena sig själv och sitt hem

Vad man behöver göra för att rena sitt liv från “otur” och onda andar – är att ta andevärlden på allvar. Det är alltså få av den moderna tidens människor som gör det idag och dessa onda andemakter kan alltså verka fritt i våra liv. Enligt Bibeln behöver man ta ställning för om man ska leva rent eller orent. Väljer man orent så får man också leva med ondskans konsekvenser. Det handlar alltså om att rena sig från de onda andemakterna. Det gör man genom att leva rent och välja bort orent sällskap. I Bibeln står det att man inte ens ska hälsa på orena människor därför att man då blir en “del av dem”. Vad det handlar om är energier. Rena, det vill säga ljusa energier – och orena; mörka och onda energier.