Ockultism i historien

| | 0 Comments

Innan den moderna människan rationaliserade bort andevärlden var den en självklar del av människans liv och har så varit genom hela världshistorien och i alla kulturer. Inte alla har antagit västvärldens “förnuftiga” hållning till ockulta fenomen och även i västvärlden bedrivs ockultismen än idag bakom kulisserna. Ett tillförlitligt dokument på den ockultism som bedrivits genom historien är Bibeln. Det är ett misstag att tro att de bibliska berättelserna skulle ta avstånd från ockulta fenomen. Det är tvärtom där man kan hitta flera av bevisen på att till exempel andar och demoner existerar och magi fungerar. Även om västvärlden tror sig stå över den här typen av aktivitet, så är det till exempel fortfarande vanligt med voodoo i Afrikanska länder och platser som Haiti. Frågan är vad västvärlden vunnit på att bortse från den här typen av fenomen.

I det gamla Egypten var magi mycket vanligt. I Bibelns berättelse om Judarnas uttåg ur Egypten uppstår en kamp mellan dåtidens Egyptiska magiker och Mose, Guds representant på jorden. Mose framkallar bland annat blod i vattnet för att skrämma Farao till att släppa det judiska folket. Dock behärskade även de Egyptiska magikerna den här typen av trollkonster, så det var inget unikt för Egyptierna. Tillslut lyckas dock Mose med konststycket att överglänsa de Egyptiska magikerna varpå det judiska folket släpptes fria efter 400 år i slaveri. Detta innebär att den bibliska Mose alltså, i människornas ögon, var den störste magikern. Skillnaden var att Mose aldrig själv tog på sig “äran” för den utförda magin utan gav äran till Gud. Ännu längre tillbaka beskrevs i Enochs bok hur änglar fängslats i jordens djup. Dessa skrifter avlägsnades dock från Bibeln.

Mana fram de döda

Än idag fascineras människor av möjligheten att mana fram döda. Enligt Bibeln är detta fullt möjligt och i Samuels bok beskrivs ett tillfälle då kung Saul med hjälp av en trollkunnig kvinna manar fram den döde profeten Samuel för att be om råd. Tron på att de döda kunde gå igen har genom historien varit vedertagen och bevisen på detta återges även i Bibeln i en berättelse som utspelar sig strax efter Jesus återuppståndelse. Han besöker en samling lärjungar och när de tror att han är en “vålnad” så äter Jesus en fisk. Hade han varit ett spöke hade fisken synts eftersom andarna inte är solida och gjorda av materia. Fisken syns dock inte och därför blir lärjungarna övertygade om att Jesus återuppstått från de döda i egen hög person.

Onda andar och demoner

Några som ofta ägnar sig åt att mana fram onda andar och demoner är barn och ungdomar. Man gör det på lek och för spänningens skull, men det är troligtvis långt effektfullare än vad vuxenvärlden förstår. I Bibeln är det vanligt med demonbesättelse och i flera av de Bibliska berättelserna får man läsa om demonutdrivningar. Till exempel blir en liten pojke befriad från en demon efter att ha plågats av spasmer och svimningsanfall, vilket låter som en beskrivning av epilepsi. Idag använder vi oss av medicinering för den här typen av sjukdomar, men man kan ju fråga sig hur mycket av världens problem som egentligen orsakas av de demoner vi rationaliserat bort ur vår föreställningsvärld. I länder som Afrika och Haiti har man full förståelse för den här typen av fenomen och kanske är västvärlden ett andligt u-land i jämförelse.

Bakom kulisserna

I gamla skrifter från förr, bland annat i Bibeln, beskrivs det hur folket dyrkade av gudar som Moloch och Baal. Dessa avgudar dyrkades bland annat genom att man offrade människor. Mycket börjar nu komma till ytan vad gäller den här typen av avgudadyrkan och tecken tyder på att den här typen av aktivitet äger rum än idag och aldrig har försvunnit ur historien. I USA finns till exempel Bohemian Grove där samhällets elit samlas för att utföra diverse magiska ritualer. Att den större delen av världens befolkning rationaliserat bort tron på mörka krafter verkar spela en självutnämnd elit i händerna. Till exempel är det inte alla som känner till att Karl Marx, grundaren av socialismen, även utövade Satanism. Det verkar vara i maktens korridorer, och bakom världens glättiga kulisser, som man fortfarande hittar dyrkan av historiens mörka krafter.