Voodoo

| | 0 Comments

Voodoo är namnet på en form av animistisk religion, vilket är ett teologiskt begrepp som betyder att man tror på att naturen är besjälad, alltså att den har en själ. Exempelvis tror man då att träden har själar, likaså vattnet och stenar och så vidare. Inom voodoo dyrkar man dessa andar och även förfäders andar. Denna form av religion existerar främst i Afrika, men även på andra platser så som Haiti, Kuba och i viss mån även i södra USA. Voodoons krafter förknippas oftast med mörka krafter och förtrollningar av olika slag. Man kan bland annat använda sig av voodoons krafter för att hämnas på någon som man anser har gjort dig illa. Voodoo förekommer ofta inom filmens värld och framställs även där som något som används i ont syfte.

Denna intressanta religion sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden och har under alla dessa tusen år blandats med olika trosuppfattningar, vilket bidragit till att voodoon idag uppfattas som något otydlig och en aning svår att få grepp om. Det finns med andra ord olika former av voodoo beroende på var du befinner dig i världen och beroende på vilket folk det handlar om. Voodoons rötter kommer ifrån Afrika, men med slavskeppen kom religionen snabbt att sprida sig, bland annat till delar av Västindien. Efter hand så tog sig denna Västindiska voodoon en helt egen form och har idag ett starkt inslag av katolicismen. Till exempel börjas alltid en västindisk voodoo-ceremoni med en helt vanlig katolsk mässa som sedan allt mer övergår i någon form av andedyrkan.

Andedyrkan

Det mesta inom voodoon handlar om olika former av andedyrkan och ritualer. Det fokuseras mycket på bortgångna gamla släktingar och förfäder. Inom voodoon tror man på att Gud skapade människorna, men att han sedan tappade intresset för oss och blev endast en åskådare vid sidan av som endast betraktar oss. Istället har makten och handlingskraften överlämnats till de olika andarna som hör till olika familjer, och dessa familjer härskar över olika delar av människornas tillvaro. Det är även så att varje ande har en motsvarighet i ett katolskt helgon. Man tillber aldrig Gud inom denna religion utan det är endast de olika andarna som man fokuserar på. Egentligen finns det varken gott eller ont inom voodoon, även om religionen oftast förknippas med häxeri och förbannelser av olika slag.

Myter om voodoo

Den absolut vanligaste uppfattningen bland utomstående är att voodoo är en så kallad svart magi som används i ont syfte. Visst tror man i hög grad på andeutdrivning och häxeri inom denna religion även om det för dramatisk effekt senare har utnyttjats och överdrivits på olika sätt av de som inte är insatta i hur voodoo-religionen egentligen ser ut. Något som man starkt förknippar med voodoo är voodoo-dockorna. Det sägs att det som sker med dockan även kommer att ske med personen som den ska symbolisera. Dessa dockor är dock inte alls så vanligt förekommande som man tror, utan det är européerna som har bidragit till denna negativa uppfattning om voodoo-dockan. Det är även troligtvis så att det som folk utifrån trott varit svart magi faktiskt bara handlat om hedrande eller ett försök till kontakt med de döda.

Häxeri och ritualer

Häxkonst är ofta något som förknippas med voodoo, men detta är faktiskt två helt olika saker. Häxkonst är något man utför som en form av en ritual eller tillämpning medan voodoo är en religion och därför ska dessa inte blandas ihop. Förtrollningar är en del av voodoo, men ritualer är mycket mer kraftfulla än förtrollningar och det förekommer ofta att man till exempel offrar djur. Det kan förekomma att någon blir besatt av en ande. Trots att häxeri och voodoo har vissa likheter är de absolut inte samma sak och det är viktigt att särskilja dem två. Voodoo är en religion som idag praktiseras av cirka 50 miljoner människor världen över och är därmed en väldigt stor religion, även om man inte alltid räknar den som en sådan.